Uključi se!

​Usuditi se: to je cijena napretka.
Razlika između nemogućeg i mogućeg krije se u Tvojoj odlučnosti !

slika 1
slika 1
slika 1

Programska načela stranke Zavjet za Hrvatsku

25. Kolovoz 2012.,

Sagledavajući sveukupnost i smjer razvitka aktualnih društveno političkih odnosa u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u drugim državama iz našeg susjedstva, u Europskoj Uniji, a zatim i u ostalom dijelu za Republiku Hrvatsku politički, gospodarski relevantnog Svijeta, Zavjet za Hrvatsku (ZZH), kao nova politička stranka na hrvatskoj političkoj sceni, kadrovski je, planski, programski, materijalno, organizacijski i u svakom drugom pogledu potpuno osposobljena. Odlučna je ponuditi svim hrvatskim biračima nešto istinski novo i bolje, stvarnu alternativu dvjema još uvijek vodećim političkim strankama, HDZ-u i SDP-u, koji  nemaju više hrvatskome društvu, državi i njenim građanima što drugo ponuditi osim daljnjeg naklapanja o Titu, Jasenovcu, Bleiburgu i ostalim njihovim – dimnim zavjesama.

ZZH, da tu ne bi bilo ni najmanje nedoumice, ni prema jednoj hrvatskoj tragediji nije ravnodušan, štoviše, i baš se zato odlučno protivi njihovoj daljnjoj zloporabi u najniže političke svrhe – bespotrebnog međusobnog svađanja hrvatskih građana.

ZZH u tom pogledu drži da:

1) Domovinski rat mora biti temeljna vrijednost i polazna osnova političkog djelovanja ZZH-a i svih njegovih budućih koalicijskih partnera.

2) Vrlo brzo i osjetno poboljšanje političkog, gospodarskog i kulturnog položaja Hrvata u BiH mora biti glavni strateški cilj vanjske politike Republike Hrvatske, a njeno čvrsto povezivanje s hrvatskim iseljeništvom temeljna platforma rješavanja aktualne gospodarske krize hrvatskog društva i države.

3) Zaštita nacionalnog bogatstva, sačuvanog od naših predaka i posuđenog od naših potomaka, podrazumijeva zabranu prodaje zemlje, mora, otoka, izvora pitke vode itd. kao materijalnih temelja opstojnosti hrvatskog naroda i svih drugih državotvornih hrvatskih građana.

4) Iz Domovinskog rata i njegovih vrijednosti, iz zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske, iz ljudskog i materijalnih bogatstava Hrvata iz BiH te iz geostrateškog položaja i prirodnog bogatstva koji nam je podario dragi Bog, s jasnom strategijom i odgovornošću za vrijeme u kojem živimo, ZZH nudi jasniju i neusporedivo bolju budućnost mladim naraštajima koji su sada prepušteni samima sebi, izgubljeni u prostoru i vremenu i osuđeni na propast.

5) Pravna država na djelu, također je u osnovi programskih načela ZZH-a, a jednakopravnost svih hrvatskih građana pred zakonom, poštivanje sveukupnih građanskih sloboda i stvaranje jednakih prilika za sve građane Republike Hrvatske, među temeljnim su ciljevima političkog djelovanja ZZH-a.

6) Socijalni nauk Katoličke crkve, solidarnost i šira društvena osjetljivost prema najsiromašnijim i najugroženijim članovima društvene zajednice, sljedeći su temelji na kojima će ZZH graditi socijalnu i pravednu Hrvatsku. Svaki građanin RH ima pravo na rad i na sigurnost koju mu država mora pružiti.

7) Pravo na život, temeljno je ljudsko pravo, što je određeno i Poveljom UN-a. Stoga je za ZZH svetost i dostojanstvo života, od začeća pa sve do smrti, datost i određenje koje prirodno pripada čovjeku i Bogu. Eutanaziji, medicinski neopravdanim abortusima i svim drugim oblicima ugrožavanja i nasilnog oduzimanja života ZZH se najodlučnije protivi. ZZH želi promicati teoriju i praksu života, a ne materijalne i duhovne destrukcije.

8) ZZH će vratiti dostojanstvo, ponos i vjeru hrvatskom narodu i svim ostalim državotvornim hrvatskim građanima, stvarajući proživotnu i poželjnu Republiku Hrvatsku, u kojoj će mladi, prosperitetni, i svi drugi ljudi dobre volje željeti živjeti i raditi. Stoga se ZZH prvenstveno okreće upravo tom izgubljenom i zaboravljenom hrvatskom vojniku, radniku, poljoprivredniku, seljaku, ribaru, a posebno hrvatskoj mladeži iz domoljubnih obitelji poginulih hrvatskih branitelja.

9) ZZH će se zalagati za socijalno pravednu i osjetljivu državu, pri čemu će osobito voditi računa o najugroženijim i najpotrebitijim članovima društva.

10) ZZH će posebno promicati i štititi ulogu, ugled i dostojanstvo žene u hrvatskom društvu, te stvoriti sve pretpostavke za njeno ostvarenje u obitelji i najširoj zajednici. Žena s troje i više djece ostvarit će status odgajatelja. Također ZZH ističe važnost obitelji i braka, kao zajednice muškaraca i žene. Sukladno tome, ZZH se protivi svemu što je u tom pogledu protuprirodno i devijantno.

11) ZZH će pokloniti veliku pozornost i djeci i mladeži. Osobito će se zalagati za njihovu zaštitu, obrazovanje i odgoj. Svima će dati priliku da se dokažu učeći, studirajući i radeći na osobnu i društvenu korist i zadovoljstvo. Posao i rješavanje stambenog problema za mlade, nije samo njihova briga, nego je i briga svake odgovorne i perspektivne državne vlasti.

12) ZZH će u svom radu pridavati osobitu pozornost kulturi, stvaralaštvu i inventivnosti, pa obrazovanje i odgoj drži prioritetom društvene zajednice. Besplatno osnovno, srednjoškolsko i redovito visokoškolsko obrazovanje, ZZH također drži obvezom države koja želi biti svrsishodna i dugoročno učinkovita.

13) ZZH se zalaže za političku, ekonomsku, obrazovnu, športsku i drugu decentralizaciju – sve do razine do koje ne bi bio ugrožen integritet i opstojnost Republike Hrvatske.

14) ZZH hrvatskom narodu i svim ostalim državotvornim hrvatskim građanima obećava brzu i učinkovitu državnu i lokalnu administraciju koja će im biti istinski servis, a ne, kao danas, proračunski trošak i poslovna barijera.

15) Budući da je globalizacija neminovan proces, kojem se mali narodi prilagođavaju mnogo lakše i brže ako imaju jasnu strategiju i dobro organiziran sustav, ZZH svoj politički program definira i kao jasnu politiku nacionalne sigurnosti, stvaranjem Ministarstva nacionalne sigurnosti, koje će štititi sve hrvatske nacionalne interese u političkom, ekonomskom i drugim područjima.

16) Očuvanje prirodne ravnoteže, zaštita životinja i biljaka, te očuvanje prirodnih resursa, također će biti među važnim zadaćama ZZH-a. Republika Hrvatska je potpisnica mnogih međunarodnih zakona i povelja UN-a, koje reguliraju zaštitu od zagađenja mora, šuma, zemlje i atmosfere, čemu će i ZZH aktivno pridonositi.

Sve je ovdje navedeno moguće i, štoviše, neophodno što prije provesti.

Zavjet za Hrvatsku, kao što mu i samo ime govori, zbog toga je i osnovan.

ZAVJET ZA HRVATSKU
Marko Lukić, predsjednik

ZAVJET ZA HRVATSKU

SREDIŠNJA REGIJA:
Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka,
Sisačko-moslavačka Županija
​​
SJEVERNA REGIJA:​
Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska Županija​

ISTOČNA REGIJA:
Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Vukovarsko-srijemska Županija

ZAPADNA REGIJA:
Istarska, Primorsko-goranska, Lično-senjska Županija

JUŽNA REGIJA:
Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska Županija

Pratite nas

  1. Facebook

Provjerite

  1. Udruga Zavjet

Prijavi se u našu e-mail bazu